Om titeln inte förklarar innehållet till dess helhet så tänker jag förklara mig, vi kommer gå in på förståelse och förvaltning av ditt cash flow och hur det kan göra eller förstöra ditt företag. Cash Flow handlar inte om hur mycket pengar som kommer intjänas från a till b för detta krävs det att det finns pengar att göra just det.

Anställda kommer inte vänta på att bli betalda. Din hyresvärd bryr sig inte om du har investeringar på gång och kan betala om några månader. Dina leverantörer kan sällan ge dig kredit under dagens finansiella klimat.

Idag är ett begränsat Cash Flow många företags undergång, i kontrast till att företaget inte gör vinst. Varför är det så? Två huvudsakliga anledningar:

Vinst är skillnaden mellan inkomst och utgift. Inkomst är kalkylerat vid tiden försäljningen bokas, istället för när den fulla betalningen är på kontot. Likaså, utgifter kalkyleras när ett inköp är gjort, istället för när du betalar räkningen.

Cash Flow är skillnaden mellan inkomster och utgifter. Inkomst beräknas inte förrän betalningen är en tillgodo och utgiften kalkyleras inte förrän betalningen är gjord. Cash Flow tar även kapital, investering och skulder i beräkning.

Cash Flow beräknas ofta över en månads basis, eftersom många betalnings cykler sker på en månads basis. Många leverantörer erbjuder ofta en 30 dagars återbetalning. I vissa branscher kan det krävas Cash Flow kalkylationer på en mer detaljerad nivå så som vecko eller daglig basis.

Hur man förutser sitt Cash Flow

  • Börja alltid med pengarna som finns till hands, nuvarande bankkonto balans plus eventuella kontanter.
  • Gör en lista med förväntade inkomster – kund betalningar, indrivningar, dålig kredit, ränta eller investerings avkastning etc. Var noga med att inte bara skriva ner beloppet utan även när detta kommer dig tillgodo.
  • Gör en liknande ovanstående lista med alla förväntade utgifter. Löner, betalning av leverantörer, skulder, skatter, produkt inköp.

Efter dessa listor har skapats så gör du ett Excel dokument med inkomster och utgifter i kronologisk ordning. Om du under denna tid någonsin hamnar på en negativ balans, då finns ett problem.

I dina beräkningar kan det vara bra att vara konservativ. Estimera inkomster lägre än utgifter. Detta gör att om det skulle komma oberäknade utgifter eller inkomster som inte ger utbetalning så finns det risk kapital.

Var uppdaterad på ditt Cash Flow

Håll alltid hårt i din Cash Flow prognos men det är viktigt att du även håller dig underrättad på ditt aktuella Cash Flow. Jämför det med din prognos, detta hjälper dig inse vad du har under estimerat eller bortsett något i din planering. Tidigare Cash Flow analyser och aktuella rapporter kan även hjälpa mycket i kontakt med potentiella investerare. Efter ett par månader av analys kommer du se Cash Flow prognoser som en nödvändighet i hur du driver din verksamhet.

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *