Utmätning är en term av juridisk innebörd. Utmätning är det som sker när en borgenär kontaktar kronofogden för indrivning av en obetald skuld. En utmätning syftar på att kronofogden utvärderar gäldenärens egendom både fast och lös från gäldenären för att sedan utmäta denna genom försäljning. Kronofogden beslutar även om gäldenären ska behöva göra utmätning av sin lön, vilket innefattar att arbetsgivaren betalar ett visst belopp av varje lön direkt till kronofogden.

All egendom förutom det nödvändiga för överlevnad de närmaste månaderna är giltiga för utmätning. Man ska inte förväxla utmätning med konkurs. En utmätning är mer specifikt intresserad av individens egendom, och en konkurs är en tvingad likvidation av ett företag.

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *