Då en fordran eller faktura har förfallit och därmed passerat sitt förfallodatum kan borgenären skicka en betalningspåminnelse. Vid denna påminnelse har borgenären möjlighet att ta ut en Påminnelseavgift som ska täcka administrativa kostnader för att göra utstick om påminnelsen.

Hur stor Påminnelseavgift?

Storleken på Påminnelseavgiften varierar men ska inte vara mer än 50kr utan särskilda skäl (t.ex ersättning för factoring eller inkasso eller fakturaköp.) Det är också värt att notera en Påminnelseavgift saknar momsplikt, så därför tillkommer ingen moms på avgiften.

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *