Likviditet används i flera sammanhang för att illustrera betalningsförmåga, har man resurser att betala sin skulder och fakturor är man likvid. illikvid är därmed likviditetens motsats och talar om att företaget eller personen i fråga saknar medel att betala sina skulder.

I relation till fakturaköp används likviditet i bemärkelsen att fakturor har möjligheten att under korttid omsättas till kontanter av ett inkassobolag. Likvidtetet talar därmed inte bara om kontanter utan värdepapper, räntor och tillgångar. Många marknader saknar en likvid marknad där värdepapper såsom fakturor kan omsättas till kontanter pga. dåligt kreditvärde.

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *