Indrivning är något som sker när en skuld inte har betalats I tid och gått vidare till kronofogden. Om kronofogden startar indrivning och skulden inte kan betalas kommer resurser och tillgångar utmätas för att se om dessa kan likvideras.

Finns det pengar kommer dessa utmätas till den gräns att försörjning är möjligt nästkommande månad.

Kronofogden gör även indrivning genom löneutmätning vilket innebär att en del av den intjänande lönen man erhåller går direkt till kronofogden för avbetalning av aktuella skulder. Kronofogden tar reda på hela hushållets inkomster vid indrivning så pengar finns tillgodo för nödvändigheter som mat, försäkringar, telefoni etc.

Det genomsnittliga beloppet för avbetalning vid indrivning är under 2010 runt 4500 kr som ska betalas I månaden, vid samlevnad med partner ökar beloppet till drygt 7500 kr.

Fonder och aktier vid indrivning

Även värdepapper som fonder och aktier kan behövas säljas vid indrivning, detta meddelas iså fall med brev från kronofogden.

Annan lös egendom som elektronik och fordon kan också behövas utmätas vid indrivning, det finns vissa undantag så som kläder som anses nödvändiga för uppehåll.

Även fastigheter kan behöva säljas, som villa fritidshus eller bostadsrätt för att borgenären ska få betalt.

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *