Dröjsmålsränta är en typ av ränta som erhålls om man inte betalar en faktura efter utsatt förfallodag. Ränta på fakturan då den inte har betalats i tid. Om inte annat har avtalats är dröjsmålsräntan åtta procent över den gällande referensräntan.

Dröjsmålsränta delas ut även i de övriga nordiska länderna Danmark, Island, Finland och Norge dock är tillägges räntan generellt lägre på cirka sju procent-enheter. Det är sagt att om förfallodagen utfaller på en helgdag så ska denna flyttas fram till första arbetsdag.

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *