En betalningsanmärkning är något man kan få då man inte betalat in en skuld. Betalningsanmärkningen registreras så den finns tillgänglig om någon skulle vilja undersöka ens betalningskraft genom en kreditupplysning.

En betalningsanmärkning finns registrerat I 3 år för privatpersoner och 5 år för företag eller juridiska personer. En betalningsanmärkning leder generellt till att det blir svårare att få lån, kreditkort eller hyra och köpa lägenhet. Olikt vad många tror går det dock att låna med betalningsanmärkning, det resulterar dock generellt i högre ränta och färre alternativ på kredit marknaden.

Vid en kreditupplysning syns alla betalningsanmärkningar och detta är något som görs varje gång man söker lån eller kredit hos företag. Kreditupplysning kan också ske vid kontakt med entreprenad då de I förhand vill veta om det finns en god betalningshistoria hos kunden.

Idag är det väldigt vanligt att unga människor får betalningsanmärkningar på grund av att de överbelastar sin ekonomi med avbetalningar med pålagd ränta. En betalningsanmärkning gör livet mycket svårare på flera sätt och kan göra det problematiskt att få bostad och lån.

En vanlig missuppfattning är att en påminnelse om betalning från inkasso skulle innebära betalningsanmärkning. Ett brev från inkasso är generellt en påminnelse på betalning av faktura med påminnelseavgift pålagd på beloppet. Om man dock inte betalar inkasso efter påminnelsen finns det stor risk att man delges en inkasso betalningsanmärkning.

Trots att det idag finns banker som även ger lån till människor med betalningsanmärkningar så tar dessa oftast en högre ränta i jämförelse med traditionella banker på grund av kreditrisken för banken.

Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *