Fakturaköp – Öka din likviditet

Obetalda fakturor kan sätta mycket stress på en verksamhet, därför finns fakturaköp och factoring för att hjälpa till att avbelasta företaget både administrativt och ekonomiskt. Fakturaköp är en tjänst där du kan sälja dina fakturor till ett factoringbolag som i sin tur kräver in dina obetalda fakturor, detta låter ert företag fokusera på kärnverksamheten istället för det administrativa påminnandet.

Utöver Fakturaköp kan ett factoringbolag även hjälpa dig med kreditupplysning, fakturering och finansiering. Som många andra företag kan du finna dig i en situation där det saknas pengar för investeringar eller löneutbetalning, i dessa fall är det utmärkt att sälja dina fakturor till ett factoringbolag som kan hjälpa dig med indrivning och utlåning. När du säljer din faktura är den inte längre ditt ansvar och du undviker problematiken som kommer med påminnelser och drjöjsmålsräntor och kan direkt betala lön till anställda och betala eventuella leverantörer.

Fakturaköp Processen:

 • Ett avtal tecknas med ett factoringbolag
 • Original-faktura skickas till factoringbolaget
 • En kreditbedömning sker och godkänd faktura skickas till kund
 • Du får fakturabeloppet i sin helhet, minus avgifter för fakturaköp, vilket oftast nästföljande dag

Varför använda Fakturaköp?

Det kan vara svårt att inse hur fakturaköp kan hjälpa dig eller ditt företag, fråga dig därför dessa frågor:

 • Är du Företagare och vill ordna upp din egen balansräkning?
 • Har ni kunder med långa betalningstider?
 • Är er kommers och orderkapacitet säsongsbunden?
 • Drivs er verksamhet av finansieringar som kräver frigjord likviditet?
 • Vill ni fokusera på er kärnverksamhet och nedskära på det administrativa?
 • Vill ni minska er kreditrisk?

Dessa är frågor ni bör ställa er som företag om ni funderar på att kontakta ett factoringbolag för fakturaköp. Ett av de främsta skälen till att sälja fakturor är att minska företagets kreditrisk, en obetald faktura kan avsevärt påverka din verksamhet, speciellt om ert företag har utgifter för leveranser och löner. Fakturaköp gör det enkelt och snabbt att få ert kreditvärde tillbaka utan att lägga stora resurser på administrativt arbete.

Fördelar

 • Vid fakturaköp får du betalt direkt, ofta inom 24 timmar vilket snabbt förbättrar er likviditet.
 • Ni slipper eventuell kreditrisk och överför uteblivande fakturor till inkasso.
 • Vid fakturaköp kan factoringbolag betala upp till 99% av godkänd faktura, beroende på kreditrisk. Det är rimligt att förvänta sig 1-6% av fakturans värde

Fakturaköp - Ökar din likviditet

Den självklara fördelen med fakturaköp ligger i att du kan få dina fakturor betalda inom ett snabbt skede, utan administrativt arbete med påminnelser och dröjsmålsräntor. En obetald faktura innebär en kreditrisk för ditt företag, fakturaköp genom inkasso erbjuder en snabb och enkel lösning för att snabbt få likviditet.

Procentsatsen som betalas vid fakturaköp kan ses både som en fördel och nackdel. I med att det idag finns flera factoringbolag på marknaden är det stor konkurrens vilket gör att procentsatsen som tas vid fakturaköp pressas ner. Idag finns det möjlighet att sälja fakturor och endast betala 1% av dess värde under rätt omständigheter. Fakturaköp är en fantastisk tillgång till företag som snabbt och enkelt behöver öka sin likviditet och sänka sin kreditrisk.

Nackdelar

 • Betalning i procentsats av fakturans värde
 • Kan påverka kundrelationer

Nackdelen med fakturaköp kan ses i den procentsats som tas för tjänsten vilken baseras på kreditrisken den medför. Denna procentsats varierar beroende på kundens ekonomi, inkassobolag kan betala upp till 99% vid fakturaköp där förlusten i värde verkligen är marginell. Som företag kan det vara nyttigt att kalkylera på sina administrativa kostnader och se hur dessa skulle mätas gentemot tjänster för fakturaköp.

Något som alltid borde finnas i åtanke är kundrelationen och detta gäller även vid fakturaköp. Trots att factoringbolag generellt har som policy att sköta kundrelationen på bästa möjliga sätt vid fakturaköp så ska fortfarande fakturan drivas in, detta sätter press på kunden och kan påverka eventuella relationer.

Avlasta ditt företag

Fakturaköp är en tjänst som hjälper dig avlasta ditt företag och öka dess likviditet snabbt och enkelt. factoringbolag kan erbjuda skräddasydda lösningar för just ditt företag som hjälper er genom köp av fakturor som frigör likviditet. Om du vill läsa mer om finansiell stabilitet rekommenderar vi riksbankens hemsida.

Factoringbolag förstår idag hur viktigt relationen mellan kund och företag är, och främjar denna till det yttersta. Därmed har de flesta factoringbolag som köper fakturor en policy där kundens bemötande både är vänligt och respektfullt. En förutsättning för att driva ett lyckat företag är nöjda kunder därför följs fakturaköp upp med ett bra bemötande vilket tillåter återkommande kunder.